Akce na Osoblažsku (s.l.) v r. 2017
- tzn. v širším pojetí včetně obcí Město Albrechtice (i částí mimo Osoblažsko), Petrovice a Janov

Od roku 2013 se Vás snažím informovat o tom, co se děje na Osoblažsku. Informace přebírám z pro mně dostupných zdrojů, tedy z kulturních přehledů, případně aktualit na stránkách jednotlivých obcí nebo mikroregionu. Bohužel se mi nedaří informovat o všem a všude - tyto zdroje jsou dost nevyvážené a navíc se na Osoblažsku vyskytuji poměrně sporadicky, takže z letáků v obcích apod. toho moc nepochytím a když už, tak zpětně.
 

kalendář na stránkách Mikroregionu Osoblažsko:
schází - kde jsou ty časy, kdy byl na webu Mikroregionu velice pěkně zpracovaný kalendář... bohužel u této podoby nezůstalo :-(

akce v regionu:
zahájení turistické sezóny (parních vlaků), 8.5.
Dětský den, 3.6.
Den dráhy, 24.6.
Fajné léto, 8.7.
vlakem na Velký lukostřelecký turnaj do Slezských Rudoltic, 15.7.
vlakem na Osoblažské hudební léto, 23.7.
vlakem na dožínky do Slezských Rudoltic, 19.8.
Strašidelný vlak do Slezských Rudoltic, 26.8.
Gastrofestival ochutnej Osoblažsko, 2.9.
vlakem na Martinské hody v Bohušově, 11.11.
Mikulášský parní vlak, ? .12.
- více na stránkách vláčku (na úvodní stránce dole najdete přehledně nejbližší akce, které se uskuteční)

Bartultovice:
stavění máje, 29.4.
kácení máje, 27.5.
oslavy 750. let založení obce, 22.7.

Bohušov:
dětský karneval
Dětský den a kácení májky, 3.6.
ukončení prázdnin, 26.8.
Martinské hody, 11.11.
Lampionový průvod, 24.11.
pozvánka Mikuláš

Dívčí Hrad:
obecní bál, 28.1.
Mezinárodní festival dětí sjednocené Evropy, 16. - 17.6.
Guláš bez hranic, 26.8.

Hlinka:
obecní ples, 18.2.
750. let obce, 15.7.

Janov:
Valentýnský ples, 11.2.
Rej čarodejnic a stavění máje, 30.4.
Janovské slavnosti, 10.6.
Myslivecký den a ukončení prázdnin, 25.8.
Halloween, 3.11.
Vánoční trhy, 2.12.
Silvestr, 31.12.

Jindřichov:
hasičský ples, 25.3.
1. slet čarodějnic a čarodějů, 29.4.

Linhartovy:
Velikonoční jarmark, 1.4.
zahájení turistické sezóny, 20.5.
letní kino, 23.7.
letní kino, 13.8.
pozvánka jarmark
noční prohlídka zámku, 19.8.
letní kino, 27.8.
dechovka, 7.10.
pozvánka jarmark
Vánoční jarmark, 2.12.
pozvánka jarmark
Vánoční koncert, 8.12.
pozvánka adventní
- více na stránkách zámku

Liptaň:
obecní bál, 21.1.
MDŽ, 16.3.
myslivecké hody, 29.7.

Město Albrechtice:
11. společenský ples ZŠ, 4.2.
myslivecký ples, 25.2.
17. zemědělský ples, 10.3.

Osoblaha:
tradiční ples SRPŠ, 20.1.
hasičský ples, 11.2.
Karneval pro děti, 4.3.
Velikonoční Jarmark, 8.4.
Pálení čarodějnic a stavění máje, 29.4.
Dětský den, 27.5.
Hry bez hranic, 10.6.
Osoblažské hudební léto, 22.7.
Gastrofestival, 2.9.
Lampionový průvod, 17.11.
trhy
Mikuláš, 3.12.
- více na webu obce

Petrovice:
koncert v kostele sv. Rocha, 8.1.
obecní ples, 21.1.
koncert, 3.2.

Pitárné:
srnčí hody, 12.8.
Sportovní den pro děti, 26.8.

Rusín:
7. společenský ples, 11.2.
dětský karneval, 25.2.
MDŽ, 11.3.
kácení máje, 27.5.
pouť v Rusíně, 6.8.
adventní discotéka, 2.12.
předvánoční besídka, 16.12.

Slezské Pavlovice:
masopustní průvod, 17.2.
ples, 25.2.
vynášení moreny, 21.3.
Noc s Andersenem, 31.3.
pálení čarodějnic a stavění Májky, 30.4.

Slezské Rudoltice:
jarní koncert k zahájení sezony, 30.4.
smyčcový orchestr, 17.6.
Velký lukostřelecký turnaj, 15.7.
dožínky, 19.8.
pozvánka koncert
Kateřinské trhy, 25.11.
adventní koncert
pozvánka adventní
Vánoční koncert, 27.12.
- akce na zámku

Třemešná:
hasičský ples, 28.1.
myslivecký ples, 11.2.
1. reprezentační ples ZUŠ Město Albrechtice, 18.2.
maškarní ples, 4.3.
Josefovská zábava motorkářů, 18.3.
opožděný slet čarodějnic, 5.5.
operetkové představení Když dva se rádi mají, 24.5.
Dětský den a kácení májky, 27.5.
společenský podvečer ke Dni obce Třemešná, 29.7.
Rudíkovská drakiáda, 8.10.
Svatohubertská mše, 12.11.
maškarní ples, 18.11.
pozvánka koncert
pozvánka koncert

vánoční koncert, 19.12.
info převzato z obecního zpravodaje a kulturního kalendáře

Vysoká:
pouť ke sv. Urbanovi, 28.5.

Archív akcí na Osoblažsku:
Akce uskutečněné v roce 2013.
Akce uskutečněné v roce 2014.
Akce uskutečněné v roce 2015.
Akce uskutečněné v roce 2016.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze