Botanická literatura
- výběr z knih

Zajímavých knih je velké množství, dát je sem všechny nemůžu, ale postupně budu alespoň některé doplňovat. (Poznámky k některým botanickým časopisům jsou v přehledu mé knihovničky.)

Katalog biotopů České republiky - příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů, obsah zde.
Klíč ke květeně ČR - určovací příručka k determinaci rostlin
Květena České republiky - prozatím vyšlo 8 z 9 plánovaných svazků, více o nich si můžete přečíst zde.
Mapa potenciální přirozené vegetace ČR - studie zachycuje hypotetický vegetační kryt, více zde.
Naše květiny - ve starším vydání dvoudílná obrazová publikace zobrazující naše rostliny
Třicet lesních trav České republiky - příručka poskytuje přehled nejběžnějších druhů čeledi lipnicovitých (Poaceae), se kterými se můžeme setkat v našich lesích
Vegetace České republiky - koncem prosince 2013 by měl být vydán poslední 4. díl, více o nich si můžete přečíst zde.
Vrby České republiky - příručka o vrbách vytvořená na Univerzitě Palackého v Olomouci, tiskem vyšla teprve před pár dny (únor 2015), byť je v ní uveden rok 2013

obálka knihy Naše květiny obálka knihy Klíč ke Květeně ČR obálka knihy Květena ČR obálka knihy 30 lesních trav ČR obálka knihy Vrby ČR obálka knihy Mapa potenciální.. obálka knihy Katalog biotopů ČR obálka knihy Vegetace ČR

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze