Botanika
- též rostlinopis

ostřice nedošáchor

- jedná se o obor přírodních věd, který se zabývá studiem rostlin
- v rámci botaniky můžeme vyčlenit několik vědních oborů /a řada dalších s ní souvisí/ - např. podle skupin rostlin, kterými se zabývá: např. algologie /studium sinic a řas/, bryologie /studium mechorostů/, dendrologie /studium dřevin/, hydrobotanika /studium vodních rostlin/; podle předmětu studia: anatomie rostlin /o vnitřní stavbě rostlin/, archeobotanika /zkoumá rostlinné makro a mikrozbytky, např. z archeologických nalezišť/, etnobotanika /studium vztahů mezi lidmi a rostlinami/, farmakobotanika /využití rostlinných látek ve farmacii/, floristika /věnuje se vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů na určitém území/, fytocenologie /o společenstvech rostlin, vegetačních typech/, fytogeografie /o rozšíření rostlin/, fyziologie rostlin /o obsahových látkách a životních procech/, geobotanika /zahrnuje fytogeografii, fytocenologii a ekologii rostlin/, morfologie rostlin /o vnější stavbě rostlin/, populační biologie rostlin /zabývá se studiem populací rostlin/, sytematika /pojmenovávání a "škatulkování" rostlin/
- dříve byla jako její odvětví chápána i mykologie /studium hub a houbových organismů/

- instituce se vztahem k botanice: Botanický ústav AV ČR, Česká botanická společnost
- botanika na našich univerzitách: katedra botaniky Jihočeské univezity, katedra botaniky Univerzity Karlovy, katedra botaniky Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav botaniky a zoologie Masarykovy Univerzity, oddělení botaniky na KBE na Ostravské univerzitě

- fotogalerie s botanickou tématikou: botanická fotogalerie /MU/, fotogalerie rostlin /JU/, portál české flory /UPOL/, encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze