Digitální knihovna

Existuje mnoho zajímavých materiálů (časopisů, sborníků apod.), které se dají najít na webu. Níže jsem uvedla některé z nich, které mě zaujaly. Další najdete také v sekci moje botanická knihovnička.

Campanula
Jedná se o zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Správa ho v této podobě začala vydávat dvakrát ročně v roce 2009. V roce 2014 k jeho vydání nedošlo. Doufejme, že v budoucnu tomu bude jinak.
ročníky 2009-2013

Česká Mykologie/Czech Mycology
Jedná se o recenzovaný mezinárodní vědecký časopis publikující články ze všech oblastí mykologie. Vychází od roku 1947. Starší vydání jsou v českém či slovenském jazyce, novější v jazyce anglickém.
stránky časopisu

Chráněná území
13 svazků knih věnovaných chráněným územím v ČR, vydávaných v letech 1999 – 2006
online na webu AOPK ČR

Krkonoše - Jizerské hory
Jedná se o měsíčník o přírodě a lidech, který vydává již čtvrté desetiletí Správa Krkonošského národního parku.
stránky časopisu

Ochrana přírody
Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.
stránky časopisu

Opavský přírodovědný zpravodaj
Jedná se o elektronický měsíčník, který je součástí projektu Kalendář přírody Opavska Natury Opava. Projekt byl podpořen grantem Magistrátu statutárního města Opavy v roce 2013. Je volně stažitelný ve formátu PDF na stránkách občanského sdružení Natura Opava a na stránkách statutárního města Opavy.
stránka zpravodaje

Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích
Brožurka je určena těm nejmladším, ale určitě zaujme i starší čtenáře. Publikace vznikla v roce 2011, na jejím vydání se podíleli nebo ji podpořili Moravskoslezský kraj, statutární město Opava a občanské sdružení Natura Opava. Je dostupná ve formátu PDF na webu magistrátu města Opavy i autorského kolektivu z OS Natura Opava.
brožura na stránkách města a na webu Natury Opava

Silva Gabreta
Jedná se o mezinárodní sborník, ve kterém jsou publikovany recenzované vědecké práce a krátké informační zprávy se vztahem k regionu Šumavy. Od roku 1996 vyšlo 20 čísel. Články ve formátu PDF jsou pod náhledy obálek jednolivých čísel online na webu NP Šumava.
obsah sborníků

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze