Fauna Osoblažska

Když jsem sem chtěla napsat něco o Osoblažsku, připadalo mi logické napsat i něco o květeně a zvířeně, ale sotva jsem se do toho pustila, zjistila jsem, že jsem si pěkně naběhla. Co sem totiž napsat? Vybrat jen pár hodně zajímavých druhů nebo naopak jenom ty běžné? Jak seznamy začaly postupně narůstat, rozhodla jsem se témata rozdělit.

Nemám nejmenší tušení jaký může být celkový počet druhů živočichů žijících v území a netroufám si to ani odhadovat. A protože nějaký soupis druhů nebyl v mém plánu, začala jsem se svými postřehy a odkazy na literaturu, na kterou jsem narazila (níže na stránce).

Z bezobratlých živočichů mám hrozně ráda motýly - jak ty denní jako babočky (ať už babočka admirál nebo babočka bílé C) nebo modrásky, tak i ty noční ("můry"). Občas se pokochám i pohledem na nějakého křižáka nebo jiného zajímavého pavouka. Za zmínku určitě stojí i malakofauna (šneci) a příležitostně člověk najde také nějakého raka.
Z obratlovců člověk nejčastěji narazí na množství ptáků od různých sýkorek a dalších pěvců přes bažanty, labutě, čápy, volavky nebo třeba ledňáčka, po káně. Spousta druhů na tahu zastavuje na rybnících u Slezských Pavlovic a v PR Džungle se objevují i jeřábi. Velmi často narazíte také na srnčí zvěř, zahlédnete veverku nebo občas při procházce vyplašíte zajíce.
Určitě není problém ani tu a tam zahlédnout ježka nebo nějakého drobného hlodavce či lišku. Já osobně jsem se několikrát setkala docela zblízka i s černou zvěří (jednou jsem dokonce procházela jen pár metrů kolem divčáka, který měl polední siestu v místě, kam jsem se chtěla poohlédnout po květeně, což jsem si rozmyslela ve chvíli, kdy se dostal do mého zorného úhlu).
Osobně mám také hrozně ráda obojživelníky a plazy. Sice je pravda, že jsem se trochu lekla, když jsem si málem sáhla na slunící se mladou zmiji, ale jindy mě zase nadchla vyhřívající se užovka hladká nebo slepýš. Narazila jsem i na různě vybarvené skokany (od podivně bělavého jedince přes klasicky zbarvené po nějakého rezavého až téměř červeného). A takový malý zelený klenot, jakým je rosnička, mi chvíli dokonce pózoval na stéble rákosu v jedné tůňce (jak na potvoru jsem měla v té době k dispozici pouze fotoaparát na mobilním telefonu a musela příjmout hovor a milá rosnička seskočila, sotva jsem dohovořila).

zmije obecnálabuť velká

Zoologické studie - ucelený přehled sice nemám (přece jen živočichové nejsou úplně středem mého zájmu), ale nějaké znám a několik z nich se dá nalézt i online, proto tady doplním alespoň pár odkazů.
Také bych na tomto místě ráda vzpomenula svého krajana, učitele chemie a vášnivého entomologa, RNDr. Libora Mikulenku, o němž mi není známo, že by své nálezy publikoval. Přesto přispěl k poznání brouků Osoblažska a s jeho nálezy se lze seznámit prostřednictvím prací jiných autorů.

Baudyš E. (1962): Zoocecidie Osoblažska I - Přírodovědný časopis slezský, XXIII : 73-83.
Baudyš E. (1965): Zoocecidie Osoblažska II - Čas. Slez. Mus. (A), XIV: 141-151.
[pozn. zoocecidie = hálka vzniklá působením živočicha]

Beneš B. (1971): Nález kočky divoké (Felis s. silvestris Schreber) na Osoblažsku. - Čas. Slez. Mus. (A), XX: 85.
Blažek M. (1995): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Osoblažska - diplomová práce - Ostravská univerzita v Ostravě.
Dolný A., Pazderová B. (2004): Limnokren jako larvální biotop vážky ploské Libellula depressa (Odonata: Libellulidae). In: Hanel L. (ed.): Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách. ZO ČSOP Vlašim: 85–88.
Gába Z., Pek I., Vaněk J.(1993): Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku. - Čas. Slez. Mus. (A), 42: 221-225.
Hlavičková K. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny vybraných lokalit Osoblažska - diplomová práce - Ostravská univerzita v Ostravě.
Kempný L. (1961): Pestřenky (Syrphidae) Osoblažska, část I. - Přírodovědný časopis slezský, XXII: 329-340.
Kempný L., Dobšík B. (1961): Příspěvek k poznání ploštic (Heteroptera) kulturních plodin Osoblažska I.- Přírodovědný časopis slezský, XXII: 175-183.
Kempný L., Havelka J. (1961): Brouci (Coleoptera) na kulturních plodinách Osoblažska I. - Přírodovědný časopis slezský, XXII: 475-490.
Kulihová B. (2016): Rozšíření a ekologie obojživelníků na území severní Moravy. - bakalářská práce - Univerzita Hradec Králové.
Mácha S. (1967): Měkkýši Osoblažska. - Čas. Slez. Mus. (A), XVI: 35-51.
Majkus Z. (1998): Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska. - Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis. Biologica – Ecologica, 4–5: 93–104.
Stanovský J., Pulpán J. (2006): Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
Starobová L. (2013): Analýza araneocenóz Slezských Rudoltic (Osoblažsko). - bakalářská práce - Ostravská univerzita v Ostravě.
Starobová L. (2016): Arachnofauna Osoblažska. - diplomová práce - Ostravská univerzita v Ostravě.
Šiffner F. (2011): Obojživelníci a plazi Krnovska. Herpetologické informace 10: 14-20.
Šuhaj J. (2008): Měkkýši (Mollusca) Osoblažska v 19. století v díle Eduarda Richtera. - Čas. Slez. Mus. (A), 57: 281-286.
Šuhaj J., Kuzník H. (2002): Savci Osoblažska (okr. Bruntál) v letech 1860-1890 v rukopise Eduarda Richtera. Lynx, 33: 185-192.
Teyrovský V. (1962): Příspěvky k obrazu fauny vodních ploštic Slezska IV: Osoblažsko 1951-1961 - Přírodovědný časopis slezský, XXIII: 289-310.
Zajonc I. (1964): Žížaly (Oligochaeta, Lumbricidae) Osoblažka. Čas. Slez. Mus. (A), XIII: 107-116.
Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze