Floristické kurzy

Česká botanická společnost připravuje floristické kurzy. Prvním se uskutečnil v roce 1957, druhý v r. 1959 a třetí v r. 1964 – od tohoto roku se koná tato akce každoročně, přičemž se střídají dva v ČR a jeden na Slovensku (v témže roce probíhá minikurz v ČR).
Jedná se o několikadenní setkání profesionálních i amatérských zájemců o botaniku. Cílem kurzů je vlastní průzkum botanicky často méně probádaného území, ale také jde o společenskou událost – často se zde schází kolegové, kteří se jinak celý rok jinak nepotkají.
Kapacita kurzu bývá limitována zajištěním ubytování aj., proto je na kurz nutné přihlásit se obvykle cca do začátku května (více na webu ČBS). Vlastní kurz probíhá obvykle první týden prázdnin, resp. na přelomu června a července. Ubytovat se a vyrazit na první exkurzi do blízkého okolí mohou zájemci už od nedělních odpoledních hodin, avšak k oficiálnímu zahájení dochází až ve večerních hodinách, aby se ho mohli zúčastnit i exkurzanti ze vzdálenějších částí ČR. Jak kurz probíhá se dočtete v článku uveřejněném v Živě.

Grulich V. (2012): Floristické kurzy - příležitost k setkávání botaniků. Živa (4): XC-XCI. pdf

Já osobně jsem se zúčastnila floristických kurzů ČBS v Třebíči (2011), v Nové Pace (2013), v Podbořanech (2014) a v Mladé Boleslavi (2016) a minikurzů v Plumlově (2012), ve Městě Albrechticích (2013 – organizátor), v Horní Lidči (2014), v Litovli (2015) a v Moravské Třebové (2016).
Reporty z jednotlivých ročníků najdete v kalendáři akcí ČBS (stránka, ze které jste sem byli přesměrováni).

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze