Herbář
seznam herbářových sbírek v ČR

kosatce sibiřské

Jakýsi první herbář jsem stvořila pravděpodobně někdy během studia na Gymnáziu. Tehdy jsem používala obyčejný papír formátu A4 do tiskárny, vylisované kyti nalepovala izolepou a schedy psané rukou obsahovaly nepříliš lokalizované lokality. Tyto herbářové položky schované v eurobalech v šanonu sice ještě mám, leč značná část z nich dostala pěkně zabrat. Ať už to byly pisivky nebo nějací brouci, s chutí se pustili do zástupců Asteraceae, Apiaceae i Brassicaceae. Jak dopadly další druhy ostatních čeledí nevím, ale fascikl putoval do igelitového pytle na mráz na balkón (než bude definitivně rozhodnuto o jeho osudu - stále nemám to srdce ho vyhodit).

Můj současný herbář označený Herbarium Zuzana Mruzíková už je na "čtvrtkách" A3 a snažím se, aby neskončil stejně špatně. Zatím mám dojem, že na něj ty malé nenažrané mršky nepřišly, ale nerada bych to zakřikla. Občas, když totiž pracuji s nespracovaným rostlinným materiálem, který je ještě v novinách, likviduji vše, co tam leze.
V tomto herbáři mám především nálezy z Osoblažska, ale tu a tam se mi zatoulá i nějaká položka odjinud.

Vedu si také evidenci s informacemi z herbářových dokladů nalezených ve sbírkách muzeí a univerzit. V rámci diplomových prací jsem se podílela na revizi herbářového materiálu vztahujícího se k Osoblažsku ve sbírce muzea v Bruntále a dále se snažím dohledávat doklady zajímavých druhů z následujícího seznamu. Prozatím jsem si ověřila, že v herbářích muzeí v Opavě a v Olomouci a na katedře botaniky PřF Univerzity Palackého v Olomouci jich mnoho není. Viděla jsem položku Aira caryophyllea v herbáři katedry botaniky PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (další položky z tohoto herbáře si nevybavuji). + Vím o nějakých herbářových dokladech v Brně, ale ty jsem osobně zatím neviděla.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze