Moje botanická knihovnička
- časopisy a ostatní

postupně budu doplňovat (počátkem r. 2017 se moje sbírka podstatně rozrostla a některá čísla mám nově i 2x; část mám doma na Osoblažsku a část v Čechách)
datum poslední aktualizace: 6.5.2018, později jen 8. číslo MS ČBS Zpráv

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS - vychází 1x ročně + Přílohy
1/2012, 2/2013, 3/2014 + přílohy I/2014 a II/2014, 4/2015 + přílohy I/2015 a II/2015, 5/2016, 6/2017, 7/2018, 8/2019


Časopis Slez. Mus. (A) – vychází 3 čísla ročně
1983: 32. – celý ročník
1985: 34. – celý ročník
1986: 35. – celý ročník
1987: 36. – celý ročník
1988: 37. – celý ročník
1989: 38. – jen 1. číslo
2005: 54. – jen 2. číslo
2008: 57. – jen 1. číslo
2009: 58. – jen 1. číslo
2010: 59. – jen 3. číslo
2011: 60. – 2. + 3. číslo

Preslia – vychází čtvrtletně (více o časopisu)
79/1/2007

Zprávy ČBS – vychází 2x ročně + Přílohy, Materiály (více o časopisu)
1969: IV. – 2 a 3
1970: V. – všechna 3 čísla
1971: VI. – 3
1972: VII. – všechna čísla
1974: 9. – obě čísla
1977: 12. – 3
1978: 13. – 2 a 3
1979: 14. – 2
1980: 15. – 1
1982: 17. – 2
1983: 18. – 1 a 3
1985: 20. – 1
1988: 23. – obě čísla
1989: 24. – obě čísla
1990: 25. – obě čísla
1991: 26. – 1
1994 (1992): 27. – 1
1995 (1994): 29. – 1
1995: 30. – obě čísla
1996: 31. – obě čísla
1997: 32. – obě čísla
1998: 33. – obě čísla
1999: 34. – obě čísla
2000: 35. – obě čísla
2001: 36. – I
2002: 37. – obě čísla
2003: 38. – II
2004: 39. – všechna 3 čísla
2005: 40. – obě čísla
2006: 41. – obě čísla
2007: 42. – obě čísla
2008: 43. – obě čísla
2009: 44. – obě čísla
2010: 45. – I
2011: 46. – obě čísla
2012: 47. – obě čísla
2013: 48. – obě čísla
2014: 49. – obě čísla
2015: 50. – obě čísla
2016: 51. – obě čísla
Materiály 1 /1980/: Klasifikace vegetace I.
Materiály 3 /1984/: Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin I.
Materiály 4 /1984/: Ekobiologie vybraných druhů vyšších rostlin II.
Materiály 6 /1987/: Chorologické problémy československé květeny I.
Materiály 7 /1987/: Chorologické problémy československé květeny II.
Materiály 8 /1990/: Pteridophyta.
Materiály 10 /1994/: Flóra a vegetace sídel I.
Materiály 11 /1994/: Flóra a vegetace sídel II.
Materiály 12 /1995/: Využití terénní botaniky v ekologii krajiny.
Materiály 13 /1996/: Trávy.
Materiály 16 /1998/: Dřeviny, jejich stavba, životní strategie a ekologie.
Materiály 17 /1999/: Změny rostlinstva a jejich sledování.
Materiály 18 /2001/: Biologie rostlinných druhů.
Materiály 19 /2003/: Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny.
Materiály 20 /2005/: Podzemní orgány rostlin.
Materiály 21 /2006/: Botanika a ekologie obnovy.
Materiály 23 /2008/: Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management.
Příloha 1979/1: Seznam vybraných botanických periodik a jejich zkratek.
Příloha 1982/1: 70 let Československé botanické společnosti.
Příloha 1988/1: Kód fytocenologické nomenklatury.
Příloha 1993/1: Německo-český slovník pro botanické klíče.
Suppl. 2005/1: Výsledky floristických kurzů ČBS v Kostelci nad Orlicí (2004) a Chocni (2002).
Příloha 2014/1: Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (2011).

Kučera T. & Navrátilová J. (eds): Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze