Revize botanického průzkumu...

Malá I. (1987): Revize botanického průzkumu Jaroslava Veselého z roku 1953 v údolí Matějovického potoka. – SOČ, Gymnázium v Krnově.

Studentská práce přináší nejen zajímavé botanické údaje, ale též další informace o oblasti (počínaje běžně uváděnými charakteristikami jako geologie apod., přes osídlení a kulturní památky v okolních obcích aj.).
Vlastní průzkum prováděla autorka pravděpodobně poměrně důsledně. Během roku 1986 navštívila území 9x (29.3., 19.4., 10.5., 30.5., 28.6., 14.7., 28.8., 11.10. a 15.11.), přičemž zaznamenala celkem 39 druhů dřevin a 197 taxonů bylin. Ve srovnání se studií Veselého považuje za vymizelé 18 taxonů, mezi nimiž jsou i druhy, které zde stále rostou, jako např. Carex brizoides či Solanum dulcamara aj. Některé z nich byly objeveny o dva roky později při dodatečném průzkumu, což dokládá volně vložený list obsahující 11 dalších druhů (mezi jinými Aruncus vulgaris, Melittis melissophyllum a Platanthera bifolia).
Ze zajímavějších taxonů I. Malá zmiňuje: Achillea collina, Antriscus nitida, Astrantia major, Centaurium erythrea, Ceratophyllum demersum, Cnidium dubium (1 exemplář), Daphne mezereum, Galanthus nivalis, Geum rivale, Hepatica nobilis, Isopyrum thalictroides, Jasione montana, Lilium martagon, Listera ovata, Melica uniflora, Salvia nemorosa, Sanicula europaea, Serratula tinctoria, Veratrum album subsp. lobelianum a dále Batrachium aquatile (nejspíš záměna), Petasites albus (záměna? znám od nás jen P. hybridus) a Silene dichotoma (! záměna?).

Zajímavosti: uvádí rozlohu 218 km2, starší názvy toků, Matějovické jeskyně aj.; zmiňuje minerální prameny, popisuje vývoj zdejších lesů a doplňuje mapku zalednění krnovského (!) okresu. Území prý mělo být vyhlášeno jako „chráněný přírodní útvar“.
Nedostatky: v Osoblažském výběžku se nenachází jen 3 zámky zmiňované autorkou v části Kulturní památky.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze