Zajímavé botanické nálezy z Osoblažska

Botanickému zkoumání Osoblažska se intenzivněji věnuji od roku 2007. V době, kdy jsem s nimi začínala jsem měla k dispozici omezené množství literárních údajů o tom, co tady kdo v minulosi našel. Často šlo jen o okrajové zmínky v rámci studia nějakého většího územního celku, ale našly se i příspěvky věnované přímo této oblasti:
Příspěvek ke květeně Osoblažska (Veselý 1954)
Polní plevele Osoblažska (Kühn 1965)
Příspěvek k vegetační geografii Osoblažska (Písek 1966).
V "moderní době" jde především o studie zpracované pro AOPK ČR jako návrhy místního územního systému ekologické stability krajiny, inventarizační průzkumy v navrhovaných přírodních rezervacích, plány péče apod. vč. mapování biotopů, Natura 2000.
Od té doby se mi podařilo vypátrat množství dalších prací, jejichž přehled jsem zformulovala do botanické bibliografie Osoblažska a rozšířila o pár vlastních příspěvků.

zběhovec lesní kyprej yzopolistý kosatec sibiřský

O tom, že i tato celkem poměrně intenzivně zemědělsky využívaná krajina dovede ještě stále převkapit tím, co tady člověk najde, není pochyb - a než se dostanu k doplnění nějakého přehledu místní květeny, ráda bych tady vypíchla nějaké ze zajímavých nálezů. S jejich sepisováním jsem začala aktuálními zajímavými nálezy v roce 2014.

Postupně se pokusím doplnit starší nálezy - 2007-2008, po r. 2008 (zatím nekompletní).

Jenom pro doplnění - kdyby někdo netušil, v jakých čtvercích mapovací sítě se pohybujeme: 5672c, 5771 (komplet), 5772 (komplet), 5871a i b, 5872a - cokoliv jiného je pravděpodobně můj překlep nebo se to netýká vlastního Osoblažska.

Zajímavé botanické nálezy 2015 - dosud

Jména obcí se vztahují k nejbližším osadám fakticky, nikoliv dle územního rozdělení a neodpovídají administrativním jménům obcí (ta jsou uvedena v závorce) - např. Bučávka (Liptaň), Rudíkovy (Třemešná) atd. - viz zde. V případě nejasností mi napište.

Vzhledem k tomu, že se od Apríla 2015 vyskytuji převážně v Čechách, tak jich z Osoblažska asi moc nebude...

druh - čtverec mapovací sítě: lokalita (bez podrobností o místě nálezu)
v případě, že je za místem (O), jedná se o mně známou, již dříve navštívenou lokalitu, (N) by znamenalo nově zaznamenaný/ověřený výskyt - u znamých lokalit, kde druh našel někdo jiný doplňuji rok nálezu, pokud ho znám

2015

Buglossoides arvensis - 5771d: Dívčí Hrad
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Bučávka (O)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Liptaň (O)
Sherardia arvensis - 5771d: Dívčí Hrad

Lycopsis arvensis - 6255c: Vlašim
Lycopsis arvensis - 6255d: Pavlovice (Vlašim)
Valerianella dentata - 6255c: Vlašim
Valerianella dentata - 6255d: Nemíž

2016

Corydalis intermedia - 5772a: Bohušov/Osoblaha
Galanthus nivalis - 5772a: Bohušov/Osoblaha
Saxifraga tridactylites - Třemešná

Buglossoides arvensis - 6253a: Dubovka (N)
Corydalis solida - 6471d: Helfštýn (N - 1965 Deyl)
Lamium amplexicaule - 6255d: Pavlovice (Vlašim) (N)
Lamium amplexicaule - 6253a: Dubovka (N)
Lycopsis arvensis - 6253a: Dubovka (N)
Lycopsis arvensis - 6255b: Šternov (N)

2017

Bromus secalinus - 5771c: Třemešná (N)
Peucedanum cervaria - Hrozová (N)
Vicia pannonica subsp. pannonica - Hrozová (O)

Nálezy mimo Osoblažsko jsem nedopisovala do tohoto přehledu, ale najdete je mezi publikacemi.

2018

Cephalanthera longifolia - 5771d: Bučávka
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Bučávka (O)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Liptaň (O)
Iris sibirica - 5771d: Dívčí Hrad (O)
Scorzonera humilis - 5771d: Dívčí Hrad (O)

Nálezy mimo Osoblažsko opět najdete až mezi publikacemi.

2019

Na to, jak málo jsem "doma" to docela ujde, ne? ;-) ..a to jsem určitě vynechala některé ověřené nálezy (záměrně třeba Aphanes arvensis aj.)

Aethusa cynapioides - 5772c: Bohušov (N), se Zbyňou Lukešem
Aira caryphyllea - 5771d: Liptaň (N), se Zbyňou Lukešem
Aira caryphyllea - 5771d: Bučávka (O), se Zbyňou Lukešem
Aphanes arvensis - 5771d: Bučávka (N)
Aphanes arvensis - 5771d: Dívčí Hrad (N)
Bolboschoenus sp. - ?: Slezské Rudoltice (N)
Bromus secalinus - 5771c: Třemešná (O), se Zbyňou Lukešem
Buglossoides arvensis - 5771d: Horní Povelice (O)
Cephalanthera longifolia - 5771d: Horní Povelice (N)
Cephalanthera longifolia - 5771d: Liptaň (N)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Bučávka (O)
Dianthus carthusianorum subsp. latifolium - na více místech (O)
Epipactis albensis - 5771d: Dívčí Hrad (O), se Zbyňou Lukešem
Filago arvensis - 5771d: Liptaň (N), se Zbyňou Lukešem
Filago arvensis - 5772c: Bohušov (O), se Zbyňou Lukešem
Filago lutescens - 5771d: Bučávka (O - 2015 Hlisnikovský), se Zbyňou Lukešem
Galium rivale - 5771d: Dívčí Hrad (?), se Zbyňou Lukešem
Galium rivale - 5872a, Slezské Rudoltice (N), se Zbyňou Lukešem
Inula salicina - 5771d: Dívčí Hrad (O+N), se Zbyňou Lukešem
Iris sibirica - 5771d: Dívčí Hrad (O)
Jasione montana - 5772c: Bohušov (O), se Zbyňou Lukešem
Lamium amplexicaule - 5771d: Bučávka (N)
Lamium amplexicaule - 5772?: Bohušov (N)
Leersia oryzoides - 5771d: Dívčí Hrad (O), se Zbyňou Lukešem
Lilium martagon - 5772?: Bohušov (N)
Myosotis discolor - 5771d: Bučávka (N+O)
Orchis mascula subsp. signifera - 5771d: Liptaň (O)
Neslia paniculata - 5771d: Bučávka (N)
Papaver argemone - 5771d: Bučávka (N)
Papaver argemone - 5771d: Dívčí Hrad (N)
Papaver argemone - 5771d: Horní Povelice (N)
Papaver argemone - 5772?: Bohušov (N)
Papaver argemone - 5772c: Bohušov (O)
Reseda luteola - 5771d: Liptaň (N), se Zbyňou Lukešem
Scabiosa ochroleuca - 5771d: Liptaň (N), se Zbyňou Lukešem
Schoenoplectus lacustris - 5772c: Bohušov (O), se Zbyňou Lukešem
Sherardia arvensis - 5771d: Bučávka (N)
Sherardia arvensis - 5772?: Bohušov (N)
Silene noctiflora - 5771c: Třemešná (O), se Zbyňou Lukešem
Silene noctiflora - 5771d: Liptaň (N), se Zbyňou Lukešem
Urtica urens - 5771d: Dívčí Hrad (N)
Valerianella dentata - 5771d: Bučávka (N)
Valerianella dentata - 5771d: Horní Povelice (N)
Vicia pannonica subsp. pannonica - Rusín (O), se Zbyňou Lukešem
aj. (nedopisovala jsem nové nálezy od konce léta)

Botrychium lunaria - Orlické hory (N)
Botrychium matricarifoliium - Orlické hory (N)
Malaxis monophyllos - Orlické hory (N)
Orchis mascula subsp. signifera - Přím (u Javornice, okr. RK)(N)
Urtica urens - 5863?: Rychnov nad Kněžnou (N)

Další nálezy mimo Osoblažsko opět najdete až mezi publikacemi.

2020
letos to bylo trošku slabší kvůli jisté drobné fyzické indispozici :-) a mám dojem, že jsem vždy vyrážela do térénu se Zbyňou Lukešem (minimálně po Osoblažsku); N/O používám při nálezu druhu na nové mikrolokalitě nebo mikrolokalitách poblíž známé lokality, kde se třeba druh ani nenašel
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Bučávka (O)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Liptaň (více mikrolokalit) (O)
Dactylorhiza sambucina -5871b, Třemešná (N)
Epipactis albensis - 5771d: Dívčí Hrad (včetně nové mikrolokality) (N/O)
Epipactis albensis - 5771d: Liptaň (na několika mikrolokalitách) (N/O)
Filago germanica - 5771d: Dívčí Hrad (N) - do letošního podzimu jsem si myslela, že na Osoblažsku neroste (mj. chyběly herbářové doklady, které by potvrzovaly historický výskyt)
Orchis mascula subsp. signifera - 5771d: Liptaň (více mikrolokalit) (N, O)
Vicia lathyroides - 5771d: Liptaň (N), Zbyňa našel první mikrolokalitu, já nějakou další (drobná jarní kytička, zatím nebyla ve fytochorionu známa)

Nějak nestíhám doplňovat, takže využiju toho, že jsem pár nálezů psala jako aktuality na web CHKO:
Diphrasiastrum tristachyum - Orlické hory (N) - Zbyňa byl se mnou botanizovat, na lokalitu dorazil dříve a než jsem tam došla, našel ho a já už mohla nález jenom potvrdit :-)
Epipogium aphyllum - Orlické hory (N) - tady byl o den dříve jiný botanik, ale kyti teprve rašily a měla jsem to štěstí, že jsem je objevila já

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze