Ochrana přírody

- na toto téma by se toho dalo napsat strašně moc a protože s tím teprve začínám, mějte prosím trpělivost

 

zákony
- ochrana přírody je zakotvena i v zákonech - např. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny), zákon 289/2005 (o lesích - lesní zákon), zákon 254/2001 Sb. (o vodách - vodní zákon), zákon 185/2001 Sb. (o odpadech), zákon 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) a další
- najít je můžete zde

kdo se na ní podílí v ČR
- na dodržování zákonů pak dohlíží různé orgány ochrany přírody (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) prostřednictvím svých oddělení, mezi která patří například Správy chráněných krajinných oblastí (CHKO) apod.; Správy národních parků (NP), krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), ale určité pravomoci mají i "obyčejné" obecní úřady) a samozřejmě také Česká inspekce životního prostředí
- podílí se na ní i různé další instituce, jako např. Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
- a samozřejmě k ní může přispět každý z nás

jak se na ní může podílet každý
- v domácnosti, ve škole, v práci, kam se hneme produkujeme nějaký odpad. Každý je trošku jiný. Některý může být snadno rozložitelný, jiný se nerozloží ani za několik let. Je dobře, pokud jsme schopni omezit jeho produkci (třeba tím, že budeme co nejméně využívat jedorázové ekologicky nepříliš šetrné produkty) a můžeme ho alespoň třídit, aby ho někdo jiný mohl znovu využít (zrecyklovat) a rozhodně bychom ho neměli jen tak někde pohodit, protože zrovna není po ruce žádný odpadkový koš nebo kontejner. Více o třídění v domácnosti zde
- další, čím můžeme přispět k ochraně přírody je to, že nebudeme zbytečně plýtvat energiemi - třeba už tím, že si pořídíme spotřebiče s nízkou spotřebou (o té informuje energetický štítek), nebudeme zbytečně svítit, když to není třeba atd.; a vodou - nenecháte téct proudem vodu, když si čistíte zuby nebo nebudete umývat nádobí pod tekoucí vodou aj.
- na vlastní zahrádce nemusíme mít "golfový trávníček" (celoročně posekaný a vytrhávat z něj každou kytičku), ale nechat tady prostor pro růst rostlin, na které budou lítat včelky a motýli
- můžeme se zamyslet nad tím, co chceme na svých zahrádkách pěstovat (je zbytečné, abychom tam zavlékali nepůvodní druhy, když jich je v ČR také spousta pěkných a navíc domácích)
- můžeme používat raději prostředky hromadné dopravy než jet někam sami autem (obzvláště pokud nám v tom nic nebrání - máme čím jet a případně dostatek času)
- můžeme přednostně kupovat výrobky vyrobené u nás (raději než odněkud ze zahraničí) - jednak tím podpoříme domací výrobu a pak k nám obvykle urazí kratší vzdálenost (není potřeba tolik pohonných hmot pro jejich přivezení, vyprodukuje se méně emisí, není třeba je tolik konzervovat, je menší pravděpodobnost sražení nějakého organismu na silnici apod.)
- pokud si sami zatápíme, je na nás, jaký zdroj paliva volíme a jak je kvalitní - nejde jen o to, jestli využijeme hnědé uhlí nebo dáme přednost dřevu, ale také jestli je toto dřevo dostatečně proschlé (sušší má navíc vyšší výhřevnost - není třeba spotřeba energie na jeho vysoušení, nedochází tolik k zanášení komína apod.)

chráněná území - informace
- pokud vás zajímají konkrétní informace k nějakému zvláště chráněnému území, doporučuji nahlédnout do databází AOPK ČR, konkrétně do Ústředního seznamu ochrany přírody - můžete zde vyhledávat informace třeba i o evropsky významných lokalitách (EVL), ptačích oblastech (PO) nebo k památným stromům. A co vše k nim tady najdete? Počínaje základními informacemi o tom, kde se nachází, co je předmětem ochrany apod., přes vyhlašovací předpisy, plány péče, po nejrůznější průzkumy, studentské práce nebo odborné články.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze