Osoblažsko

schématická mapka ČR s vyznačením Osoblažska

Osoblažsko (osoblažský výběžek) se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál a z velké části je ohraničeno státní hranicí s Polskem.

Berte prosím v úvahu, že nejsem geograf a mé vymezení území se nemusí nutně shodovat s pohledem někoho dalšího, byť v rámci přírodovědných prací bývá vymezováno přibližně tak, jak ho chápu já. Vypomohu-li si botanickou terminologií, pak bych níže uvedené charakteristiky oblasti shrnula pod Osoblažsko s.str. (sensu stricto, tedy v užším slova smyslu) a jako Osoblažsko s.l. (sensu lato, tedy v širším pojetí) ho chápala včetně Petrovic, Janova a případně součástí města Město Albrechtice, které jinak leží mimo (Žáry, Valštejn apod. - z hlediska kulturně-společenského mi zde nevadí, jinak bych je sem však přiřazovala velmi neochotně). Samotné hraniční město do svých studií také nezahrnuji.

Obce a osady z hlediska územně správního členění náleží k obci s rozšířenou působností Krnov a obcím s pověřeným obecním úřadem Město Albrechtice a Osoblaha.
Patří sem (od severu) Slezské Pavlovice, Osoblaha (k ní náleží osada Studnice), Hlinka (k ní náleží osada Rylovka), Vysoká (její součást tvoří Bartultovice a Pitárné), Jindřichov (součástí jsou Arnultovice), Dívčí Hrad (s místními částmi Sádek a Životice), Bohušov (jehož součástí jsou Dolní Povelice s osadou Grundek, Karlov s Novou Vsí, Kašnice a Ostrá Hora), Liptaň (součástí jsou Horní Povelice a Bučávka), Rusín (součástí jsou Matějovice a Hrozová), Slezské Rudoltice (součástí jsou Amalín, Koberno a Víno) a Třemešná (s místními částmi Damašek a Rudíkovy). Kromě nich k Osoblažsku náleží Piskořov a Biskupice, které jsou součástí města Město Albrechtice.

Kromě silniční sítě velkou část území propojuje železniční trať úzkorozkého rozchodu (na obrázku níže její schéma).

schéma trati úzkokolejky

Hromadnou (autobusovou) přepravu zde zajišťuje jednak Osoblažská dopravní společnost, v posledních letech v některých úsecích též ARRIVA MORAVA.

Tipů na pěší výlety je hned několik. Zajímavých míst je zde spousta, některá z nich jsou k vidění při zastaveních na trasách tří turistických tras KČT (jejich popis je zde - ale je/nebo minimálně bylo tam pár drobných chybek, např. z Oblíku u Dívčího Hradu někdo udělal Orlík apod.).

 

dotazník - rozvoj Krnovska

foto-soutěž Za poklady příhraničí

video z projížďky vlakem jednoho nadšence

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze