Reliéf

Ráda bych zde doplnila co nejpřesnější popisy jednotlivých míst, ke kterým přibudou i přibližné zeměpisné souřadnice odečtené z online map na portálu mapy.cz Je to však hodně moc práce, takže buďte prosím trpěliví a zatím mi neposílejte informace o chybějících údajích, protože jich je neuvěřitelně mnoho. Pokud však narazíte na nějakou obsahovou či gramatickou chybu, neváhejte napsat. Děkuji.

Zde můžete začít hledat místní názvy všeho druhu (kopce, pole atd.) především z vlastního Osoblažska (vymezeného žel. tratí Město Albrechtice-Třemešná-Jindřichov-Głuchołazy), ale zmíním i některé další vrchy z Osoblažského výběžku za touto hranicí.
Jako obce označuji ty, které mají vlastní OÚ, ostatní vsi nazývám osady. Vzdálenosti jsou udávány dle zvyklostí vzdušnou čarou. JV, Z, SSV atd. určují světové strany, přičemž místo na JJZ leží někde v okolí přímky mezi směry J a JZ vzhledem ke zvolenému bodu. Nadmořské výšky berte s určitou rezervou, co mapa s jiným rozlišením, to často jiný údaj někde lišící se pouze v řádech 1-5 metrů, ale někde i o 10 m, v takovém případě uvádím v závorce tento odlišný údaj. Pokud používám následující zkratky, tak: el. pro elektrické (vedení), k. pro kóta, M. pro Město (Albrechtice), Sl. pro Slezské (Pavlovice a Rudoltice), žel. pro železniční (zastávka).

kopce, vršky, kóty:
bezejmenná kóta 263 - asi 1,37 km JV od kostela v obci Hlinka
bezejmenná kóta 271 - mezi Ostrou Horou a Matějovickou jeskyní, asi 1,82 km JZ od kostela v osadě Matějovice
bezejmenná kóta 277 - 255 m JJV od žel. zastávky Koberno
bezejmenná kóta 280 - J místa U Pískovny, asi 350 m SV od pískovny při Městském lese u Osoblahy, 200 m Z od křižovatky na silnici 457 na Bohušov
bezejmenná kóta 281 - asi 960 m Z k. 308 Na Kopci
bezejmenná kóta 283 - 680 m S od kaple nad obcí Rusín
bezejmenná kóta 285 - asi 1,13 km JZ od kostela v obci Hlinka (pozn. asi 270 m S od "vodárny")
bezejmenná kóta 286 - k. u silnice Dívčí Hrad-Hlinka, asi 715 m JZ od k. 308 Na kopci
bezejmenná kóta 287 - k. v místě U Lesa, asi 1,35 km JJZ od kostela v osadě Matějovice
bezejmenná kóta 291 - k. v Městském lese u Osoblahy, asi 820 m JV od k. 308 Na kopci
bezejmenná kóta 291 - k. v Městském lese u Osoblahy, asi 985 m JV od k. 308 Na kopci (pozn. mezi oběma k. 291 je vzdálenost asi 200 m)
bezejmenná kóta 291 - asi 590 m JZ od kaple nad obcí Rusín a 330 m V od kostela v Hrozové
bezejmenná kóta 302 - asi 800 m JV od kaple nad obcí Rusín
bezejmenná kóta 303 - asi 800 m JJZ od kaple nad obcí Rusín
bezejmenná kóta 306 - asi 1,5 km ZJZ od žel. zastávky Koberno
bezejmenná kóta 314 - asi 60 m SV od kaple nad obcí Rusín (pozn. asi 230 m VSV od tohoto místa je další k. 314 - Rusínský kopec
bezejmenná kóta 317 - asi 260 m ZSZ od OÚ v obci Dívčí Hrad
bezejmenná kóta 320 - asi 310 m V od OÚ v obci Dívčí Hrad
bezejmenná kóta 331 - asi 250 m JV od odbočky na Dívčí Hrad ze silnice 457 pod oborou Helena
bezejmenná kóta 340 - asi 1,17 km JZ od zámku v obci Dívčí Hrad
bezejmenná kóta 343 - asi 960 m SZ od silnice pod Životicemi
bezejmenná kóta 348 - 2 kóty - první asi 905 SSV a druhá asi 920 m SV od kostela v zaniklé osadě Pelřimovy
bezejmenná kóta 351 - k. v oboře Helena, asi 900 m S od silnice pod Životicemi
bezejmenná kóta 352 - k. v oboře Helena, asi 1,4 km SSZ od silnice pod Životicemi
bezejmenná kóta 358 - asi 1,3 km JZ od žel. zastávky Dívčí Hrad (tj. přibližně uprostřed mezi železničními zastávkami Liptaň, Dívčí Hrad a Horní Povelice)
bezejmenná kóta 358 - 3 kóty - první asi 200 m SV, druhá 440 m S a třetí asi 800 m SSZ od zámku v obci Jindřichov
bezejmenná kóta 364 - asi 800 m severně od zámku v obci Jindřichov
bezejmenná kóta 373 - asi 650 m SV od zámku v obci Jindřichov
bezejmenná kóta 374 - asi 640 m VSV od zámku v obci Jindřichov
bezejmenná kóta 377 - asi 1,86 km SSV od zámku v obci Jindřichov
bezejmenná kóta 382 - asi 1,38 km SV od kaple na rozcestí v Bučávce
bezejmenná kóta 383 - asi 515 m SV od fotovoltaické elektrárny u Damašku
bezejmenná kóta 404 - asi 240 m JV od kaple v osadě Piskořov
bezejmenná kóta 429 - asi 1,4 km JV od kaple na rozcestí v Bučávce
bezejmenná kóta 439 - asi 1,85 km SZ od kostela v obci Liptaň
bezejmenná kóta 445 - asi 680 m SZ od kaple na rozcestí v Bučávce
bezejmenná kóta 455 - asi 790 m SV od kostela v obci Třemešná (východně od hřbitova)
bezejmenná kóta 484 - asi 390 m JZ od kaple u rozcestí nad Biskupicemi
bezejmenná kóta 499 - asi 520 m SV od kaple v Biskupicích
bezejmenná kóta 518 - asi 1,3 km V od kostela v obci Třemešná
bezejmenná kóta 521 - asi 890 m VJV od kostela v obci Třemešná
bezejmenná kóta 541 - asi 1,5 km JV od kostela v obci Třemešná a 1,5 km V od žel. zastávky tamtéž
bezejmenná kóta 562 - 2 kóty - první asi 1,97 km V a druhá 2,1 km V od žel. zastávky Třemešná ve Slezsku; první asi 300 m SZ a druhá asi 160 m SZ od vrchu Kobyla
k. 352 Bor - k. v oboře Helena, asi 1,4 km SZ od silnice pod Životicemi (asi 270 m SSZ od bezejmenné kóty stejné nadmořské výšky)
k. 319 Bouře - k. v oboře Helena, asi 870 m SSZ od křižovatky Osoblaha-Hlinka-Dívčí Hrad-Vysoká
k. 286 Červenice - západně místa Vinice, asi 500 m JV od silnice 457 u pískovny u Městského lesa u Osoblahy
k. 307 Červený vrch - asi 570 m SSV od žel. zastávky Horní Povelice a 930 m téměř východně žel. zatávky Dívčí Hrad
k. 336 Dubovec - V Sádku, asi 1,34 km SV od zámku v obci Dívčí Hrad
k. 284 Dubský kopec - asi 520 m SV od žel. zastávky Koberno
k. 394 Helenin výhled - asi 1,3 km východně od kaple na rozcestí v Bučávce
k. 475 Hradiště - vrch v oboře Víno, asi 1,76 km J od kaple na rozcestí v Bučávce
k. 352 Hraniční kopec - na státní hranici, v oboře Helena (asi v půli cesty podél hranice obory)
k. 536 Hraniční vrch - vrch při státní hranici asi 1,84 km SSV od žel. zastávky M. Albrechtice, 536 m n. m.
k. 324 Hrbisko - vrch asi 1,29 km JJZ od kostela v obci Slezské Rudoltice
k. 574 Kobyla - vrch asi 2,25 km V od žel. zastávky Třemešná ve Slezsku a 2,28 km JV od kostela v obci Třemešná, 574 m n. m.
k. 286 Kotlový vrch - mezi Kašnicí a Ostrou Horou, asi 1,37 km SZ od kostela v osadě Matějovice a 1,2 km V od žel. zastávky Bohušov
k. 341 Kozí vrch - asi 1 km SV od kaple u zaniklé osady Pelhřimovy
k. 286 Krajní díly - SSV Kotlového vrchu
k. 520 Květnice - vrch v oboře Víno, asi 1,24 km J od kaple na rozcestí v Bučávce
k. 452 Mlýnský vrch - asi 800 m JV od fotovoltaické elektrárny u Damašku a 1,3 km SSZ od kostela v obci Třemešná
k. 541 Na Hranici - vrch na státní hranici asi 1,77 km SSV od žel. zastávky M. Albrechtice, 541 m n. m.
k. 308 Na Kopci - vrch asi 1,1 km JJZ obce Hlinka, 308 m n. m.
k. 380 Na Kopci - vrch asi 850 m SZ od kostela sv. Jiří v zaniklé osadě Pelhřimovy, 380 m n. m.
k. 430 Na Kopci - vrch asi 1,54 km SZ od kaple u rozcestí nad Biskupicemi a 1,7 km JV od žel. zastávky Třemešná ve Slezsku
k. 438 Na Silnici - vrch v oboře Víno, asi 460 m SV od kaple v osadě Piskořov
k. 291 Na Vrchu - vrch asi 700 m Z od kaple v osadě Koberno
k. 358 Nad Hájenkou - vrch asi 360 m severně osady Víno
k. 568 Obecní vrch - vrch asi 2,77 km JV od kostela v obci Třemešná, 568 m n. m.
k. 485 Panský vrch - západně žel. trati, asi 1,275 km Z fotovoltaické elektrárny u Damašku, 485 m n. m.
k. 320 Peklo - vrch asi 1,7 km východně od zámku v obci Dívčí Hrad
k. 520 Pěnkavčí vrch - asi 420 m severně od kaple u rozcestí nad Biskupicemi
k. 449 Poruba - v oboře Víno, asi 910 m SSV od kaple v osadě Piskořov, 449 m n. m.
k. 297 Rudoltický vrch - vrch asi 700 m SV od zámku v obci Slezské Rudoltice
k. 314 Rusínský kopec - vrch severně obce Rusín, asi 265 m SV od kaple nad obcí
k. 420 Stáž - vrch asi 1,5 km SSV od kostela v obci Liptaň, 420 m n.m.
k. 494 Strážnice - vrch asi 1,12 km téměř severně kostela v obci Liptaň, 494 m n. m.
k. 487 Strážný vrch - vrch asi 1,2 km ZSZ od kostela v obci Liptaň, 487 m n. m.
k. 472 Svatý roch - S Jindřichova, Z žel. trati Třemešná-Głuchołazy
k. 291 Šibeniční vrch - asi 540 m J kostela v obci Hlinka
k. 284 U Lomu - asi 700 m Z od kostela v obci Hlinka
k. 289 U Mincerky - asi 550 m S od kostela v osadě Matějovice
k. 452 Velký kopec
- vrch asi 1,8 km ZJZ od kostela v obci Pitárné, 452 m n. m.
k. 266 Vinný vrch - asi 320 m JZ od žel. zastávky Bohušov
k. 429 Vínský kopec - vrch v oboře Víno, asi 1,44 km JV od kaple na rozcestí v Bučávce
k. 319 Vršina - vrch asi 650 m JJZ od žel. zastávky Amalín
k. 450 Vysoká - vrch asi 1,2 km SZ od kostela v obci Vysoká (440) 450 m n. m.
k. 296 Za Humny - vrch asi 510 m JZ od kostela sv. Michala v Hrozové

ostatní místní názvy:
Bohušovsko - místo západně místa Za nádražím
Džungle - místo jižně PR Džungle
Farní les - část lesa západně polské obce Sławoszów
Jachlova pole - místo asi 400 m SV od vodní nádrže v Karlově
Kozí hrb - místo JZ osady Studnice, Z místa U Studnice
Mezi lesy - místo v oboře Helena, asi 400 m S od k. 319 Bouře
Na Pitárné - místo J Životic, S řeky Osoblaha, mezi polní cestou na západě a bezejmenným levostranným přítokem Osoblahy na východě
Na Rybnících - místo severně muzea v Bohušově
Na Studnickém kopci - místo Z místa Kozí hrb, JZ osady Studnice
Na Vrbině - místo vlevo od silnice mezi obcí Hlinka a osadou Rylovka, asi v půli cesty mezi nimi
Nad Karlovem - místo asi 1 km SV od vodní nádrže v Karlově
Nad Potokem - místo mezi silnicemi Osoblaha-Sl. Pavlovice, Osoblaha-Rylovka a el. vedením od Hlinky na Sl. Pavlovice
Nad Sedlářem - místo severně Životic, jižně silnice 457
Osoblažské hraniční pole - místo asi 700 m S osady Karlov, pod silnicí 457
Osoblažské kopce - místo V bývalých jatek, JJV Sl. Pavlovic
Osoblažský les - místo v Městském lese u Osoblahy, asi 850 m JV od k. 308 Na Kopci
Pod Kostelem - místo SV od kostela sv. Mikuláše u Osoblahy
Pod Lesem - místo mezi řekou Osoblaha a Farním lesem, západně polské obce Sławoszów
Prudnické pole - místo asi 410 m JZ od křižovatky Osoblaha-Rylovka-Sl. Pavlovice
U Celnice - místo mezi státní hranicí, silnicí Krzyżkowice-Rylovka, silnicí Rylovka-Sl. Pavlovice a rybníkem Pavlovický ryb. I
U Džungle - místo SZ PR Džungle, V obce Slezské Pavlovice
U Hluboké cesty - místo severně až SSV obce Slezské Pavlovice
U Hranice - místo při státní hranicí JZ polské obce Sławoszów
U JZD - místo JZ obce Slezské Pavlovice (mezi státní hranicí, Prudníkem, silnicí do Sl. Pavlovic a silnicí do PLR)
U Kříže - místo asi 170 m V od křižovatky na silnici 457 s odbočkou na Karlov
U Křížku - místo SV hraničního přechodu Osoblaha-Pomorzowicki
U Lípy - místo asi 200 m JZ od k. 286 Červenice, 521 m JV od J okraje pískovny při Městském lese u Osoblhay a 100 m JV od rybníčku v poli
U Ovčína - místo mezi bezejmennou kótou 331 a silnicí 457, V křižovatky s odbočkou na Dívčí Hrad
U Pavlovic - místo vpravo od silnice Osoblaha-Sl. Pavlovice, asi 700 m S od rozcestí Osoblaha-Rylovka-Sl. Pavlovice
U Pískovny - místo severně rozcestí (na Karlov a Dolní Povelice) na kraji Bohušova
U Rozcestí - místo východně od křižovatky Osoblaha-Rylovka-Sl. Pavlovice
U Rybníčku - místo asi 565 m J od rozscestí v osadě Rylovka
U Splavu - místo u soutoku Prudníku a řeky Osoblahy
U Studnice - místo J osady Studnice, mezi řekou Osoblaha a státní hranicí; též místo Z osady Studnice
U Švédského pomníku - místo jižně Švédského sloupu (Swedzki Słup těsně za hranicí s PLR), SV obce Slezské Pavlovice
Za Drůběžárnou - místo asi 400 m JV od kostela v obci Hlinka
Za Dvorem - místo asi 600 m V od kostela v obci Hlinka
Za Hřbitovem - místo za hřbitovem u obce Hlinka, asi 350 m Z od středu fotbalového hřiště u obce
Za Kostelem - místo SZ od kostela sv. Mikuláše u Osoblahy; západně Sl. Pavlovic
Za Kravínem - místo asi 300 m JV od k. 336 Dubovec
Za Křížem - místo asi 250 m JZ od křižovatky na silnici 457 s odbočkou na Karlov
Za Nádražím - místo mezi řekou Osoblaha a železniční tratí úzkokolejky, J obce Osoblaha
Za Novým kravínem - místo Z rybníčka na Lesném potoce u okraje Městského lesa
Za Starou kuchyní - místo u státní hranice, asi 475 m SSZ od středu hřiště v obci Hlinka
Za Statkem - místo severně až SSZ obce Slezské Pavlovice
Za Školou - místo jižně ZŠ Osoblaha
Za Vodárnou - místo mezi silnicí 457 a Městským lesem u Osoblahy, Z místa Za Školou; J až JJV obce Sl. Pavlovice

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze