Spolky a tradice

Obce regionu utvořily Dobrovolný svazek obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska (kromě dříve uvedených obcí svazek tvoří i Petrovice a města Janov a Město Albrechtice ).
V roce 2013 byl založen Osoblažský cech, o. p. s. Založily ho obce Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. Jeho činnost je stále spíše na úrovni vizí než realizovaných projektů, ale to se snad brzy změní.
K tradičním řemeslům patří paličkovaná krajka, která spolu s železniční tratí představuje jeden z motivů v logu mikroregionu (autorkou je Hana Dubajová).

logo mikroregionu

Když už je zmínka o železnici, exituje také Klub přátel osoblažské úzkokolejky, byť nesídlí na Osoblažsku.

Na Osoblažsku funguje několik občanských sdružení, tělovýchovných jednot a sborů dobrovolných hasičů:
Osoblaha - Občanské sdružení "naše Osoblažsko", Občanské sdružení zdravotně postižených "kašna" Osoblaha, Fotbalový klub Slezan Osoblaha, Tělovýchovná jednota Slezan Osoblaha, Sbor dobrovolných hasičů
Slezské Rudoltice - Sbor dobrovolných hasičů
Jindřichov - TJ Slezan Jindřichov, Sbor dobrovolných hasičů
Dívčí Hrad - Dívčí Hrad pro Osoblažsko, o.s., Honební společenstvo obora Helena Dívčí Hrad
Liptaň - Galerie Drak
Hrozová - občanské sdružení Královský stolec

Pravidelně se tady koná několik kulturních akcí - např. co 2 roky Mezinárodní festival dětí sjednocené Evropy (5. ročník se uskutečnil 14.-15.6.2013) v Dívčím Hradě nebo Osoblažské hudební léto (v roce 2013 v termínu 22. června) v Osoblaze.

Svou tradici tady mají i obecní bály, akce ke stavění/kácení máje, pálení čarodějnic, Dni dětí apod., ale též červnový Den dráhy na naší úzkokolejce.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze