Obce a osady, místní části atp.

Teprve sem začínám vpisovat první informace. Mnoho zajímavého se dozvíte na aktualizovaných stránkách Mikroregionu Osoblažsko v sekci členové. Pokud byste věděli ještě o nějakém jméně, které sem patří, neváhejte mi napsat. Děkuji.
něm. je zkratka užitá pro německý název obce; S, JZ atp. jsou užity pro vyjádření směru světových stran

Amalín (něm. Amalienfeld) - osada s vlastní vlakovou zastávkou, je místní částí obce Slezské Rudoltice, od které je vzdálena asi 1,3 km SZ
Arnultovice - osada dostupná autobusem, je místní částí Jindřichova, na který svou západní částí přímo navazuje, ve východní části se nalézá kaple
Bartultovice - osada dostupná autobusem, místní část obce Vysoká, součástí je benzínová pumpa a hraniční přechod Bartultovice-Trzebina
Biskupice (něm. Bischofswald) - nalézají se asi 2,4 km SV od města Město Albrechtice, na rozcestí nad osadou je zajímavá kaple
Bohušov (též Fulštejn, něm. Füllstein) - jedna z větších obcí, dostupná vlakem i autobusem, její součást tvoří několik okolních osad; J obce se nachází zřícenina Fulštějn, se kterou určitý čas obec sdílela svůj název, dále se zde nachází farní kostel sv. Martina, můžete si zde dotankovat pohonné hmoty, najdete tu i malé muzeum aj.
Bučávka (něm. Butschafka) - místní část obce Liptaň, od které je přibližně 2,2 km JV vzdálena, dostupná autobusem, nalézají se zde 2 kaple
Damašek - místní část obce Třemešná, na kterou plynule navazuje její jižní část; autobusová zastávka (Třemešná, rozc. Damašek) se nalézá asi 250 m Z od severního cípu obce
Dívčí Hrad (něm. Maidelberg) - oficiálně má obec jen jednu část, ale její součástí jsou Sádek (neoddělitelná součást obce) a Životice, které jsou asi 600 m Z od obce (od části s MŠ), v obci se nachází mj. hrad přestavěný na renesanční zámek, jehož součástí bývával i pivovar
Dolní Povelice (něm. Niederpaulowitz) - místní část obce Bohušov, při příjezdu od Horních Povelic do vsi přijíždíte kolem dvou výklenkových kaplí (na fotografii v záhlaví stránky pana Dedka z Dívčího Hradu zde, tedy pokud ji ještě nezměnil), dostupná autobusem, její součást tvoří také osada Grundek
Grundek - osada asi 500 m JZ od Dolních Povelic
Hlinka (něm. Glemkau) - obec, jejíž místní částí je osada Rylovka; v obci se nalézá kostel sv. Valentina
Horní Povelice (něm. Oberpaulowitz) - místní část obce Liptaň, od které je vzdálena asi 1,6 km východně, má vlastní vlakovou zastávku asi 400 m od nejbližšího stavení a je dostupná také autobusy
Hrozová - osada dostupná autobusem, místní část obce Rusín, od které je asi 900 m Z, nachází se zde farní kostel Archanděla Michaela
Jindřichov - obec dostupná jak autobusem, tak vlakem (vlaková zastávka Jindřichov ve Slezsku), součást tvoří osada Arnultovice, v obci se nalézá např. kostel sv. Mikuláše a zámek
Karlov (něm. Karlsdorf) - osada, která je součástí obce Bohušov, dostupná autobusem, nalézá se asi 2,5 km SZ od Bohušova
Kašnice (něm. Kaschnitzberg) - osada zhruba na půli cesty z Bohušova do Matějovic, je součástí obce Bohušov, od které je asi 1,6 km V
Koberno (něm. Kawarn) - osada dostupná vlakem i autobusem, je místní částí obce Slezské Rudoltice, od které je vzdálena asi 2 km SV
Liptaň (něm. Liebenthal) - obec dostupná autobusem i vlakem, součástí jsou osady Horní Povelice a Bučávka, místní dominantou je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, najdeme zde několik kaplí i kapliček, galerii Drak aj.
Matějovice (něm. Matzdorf) - místní část obce Rusín, od které se nalézá asi 3 km SV, poblíž se nachází např. Matějovická jeskyně
Město Albrechtice(něm. Olbersdorf) - město, které lze považovat za jednu ze vstupních bran na Osoblažsko, má mnoho místních částí, z nichž mnohé leží mimo vlastní Osoblažsko (např. Linhartovy)
Nová Ves (něm. Neudörfel) - nachází se asi 2,5 km SZ od Bohušova, navazuje na osadu Karlov
Nové Vrbno (též "Vrbina", něm. Würbenhof) - zaniklá osada při silnici z Hlinky (přes osadu Rylovka) do Slezských Pavlovic, necelých 400 m JV odsud se nachází budova bývalých jatek
Nový Dvůr - nalézá se asi 600 m jižně od zámku v obci Slezské Rudoltice
Nový Les (něm. Newwald) - je zbytek osady přibližně v půli vzdušné cesty mezi osadami Bučávka (asi 1,2 km od osady) a Víno (asi 1,3 km od osady)
Osoblaha (něm. Hotzenplotz) - za časů největší slávy město, ze kterého se do současnosti zachovaly zbytky opevnění, síť ulic, určitá nadřazenost okolním obcím (jedná se o obec s pověřeným OÚ); v současné době zde najdeme židovský hřbitov z počátku 17. stol., litinovou kašnu na náměstí, park s koupalištěm a dále např. MŠ a ZŠ, zdravotní středisko a lékárnu, domov pro seniory aj.; končí (nebo začíná) zde svou pouť vláček úzkoroschodné trati Třemešná ve Slezsku-Osoblaha; v minulosti k ní patřily např. i cukrovar, sirkárna a několik mlýnů, kousek od obce se nachází hraniční přechod Osoblaha-Pomorzowicki
Ostrá Hora (něm. Schärfenberg) - místní část obce Bohušov, asi 1 km J od jejího centra (mezi nimi se nalézá mj. pískovna)
Pelhřimovy (něm. Pilgersdorf) - místní část obce Slezské Rudoltice, na české straně zaniklá obec, na polské zachovalá (Pielgrzymów), na české straně se zde nachází kostel sv. Jiří
Piskořov (něm. Peichsdorf) - místní část obce Město Albrechtice, vzdušnou čarou asi 3,2 km SV od města
Pitárné - místní část obce Vysoká, od které je asi 1,8 km J, nachází se zde kostel Navštívení Panny Marie
Rudíkovy (něm. Reigelsdorf) - jsou součástí Třemešné, ve kterou přímo přechází (v J části obce)
Rusín (něm. Rausen) - součástí obce jsou dvě osady, na kopečku nad ní se tyčí majestátní kaple
Rylovka (něm. Rillenhäuser) - místní část obce Hlinka, od které je přibližně 1 km SV vzdálená, dostupná autobusem
Sádek - je částí obce Dívčí Hrad
Slezské Pavlovice (něm. Deutschpaulowitz) - další z příhraničních obcí, za zmínku stojí např. chátrající zámek nebo hřbitovní kostel sv. Ondřeje
Slezské Rudoltice (něm. Rofswald) - obec má v současné době několik místních částí, vlastní vesnici tvoří Ves a Městys Rudoltice nachází se zde např. kostel sv. Kateřiny a zámek, kterému se přezdívalo Slezské Versailes
Studnice (něm. Stubendorf) - osada (či spíše to, co z ní zbylo) asi 2 km SV od Osoblahy
Třemešná (něm. Röwersdorf) - jedna z větších obcí, začíná (nebo také končí) zde úzkorozchodná trať Třemešná ve Slezsku -Osoblaha, je zde kostel sv. Šebestiána, je považována za vlastní bránu Osoblažska
Víno (též Weine) - osada je místní částí obce Slezské Rudoltice, od které je vzdálena asi 2,3 km JZ
Vysoká - obec má několik místních částí, které tvoří sousední osady (Bartultovice, Pitárné), najdeme v ní např. kostel sv. Urbana
Závsí - zaniklá osada mezi Novým Vrbnem a Slezskými Pavlovicemi
Životice - osada součástí obce Dívčí Hrad

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze